Köşe Yazıları

DÜNYA OKUR-YAZARLIĞI ve İSRAİL’İN GAZZE İŞGALİ

Okuryazarlık, daha çok genç ve yetişkinler için kullanılan bir kavramdır. Genel olarak bir dildeki işaretleri okuma, yazma ve anlama becerilerini (TDK) içermektedir. 

Bu geleneksel okuryazarlığın yanında; teknolojik gelişmeler doğrultusunda görsel okuryazarlık, medya okuryazarlığı, bilgisayar okuryazarlığı, çevre okuryazarlığı gibi  kavramlar kullanılmaktadır. Bunlara Dünya okuryazarlığı kavramı da ilave edilebilir. 

Nedir “Dünya Okuryazarlığı?”

Yaşadığımız dünyaya, çağa bakmanın, görmenin, gördüğümüzü doğru okumanın, doğru algılama ve yorumlamanın yöntemini bilmek ve ona göre hareket etmek önemlidir. 

“Dünya Okuryazarlığı”; küreselleşen dünyada olan biten hadiseleri takip edebilmek, anlamak, yorumlamak ve bir sonuca varmak için gerekli olan temel okuryazarlık, bilgi ve becerilerine sahip olmak anlamında bir okuryazarlık türüdür. Bu manada en azından uluslararası kuruluşları (Birleşmiş Milletler, BM Güvenlik Konseyi, Unesco, NATO, Avrupa Birliği, OECD, Türk Devletleri Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı vb.) bilmek Dünya Okuryazarlığının alfabesidir. 

Orta-Doğuda olan bitenleri de “Dünya Okuryazarlığı” bağlamındadeğerlendirmek durumundayız. Aynı şekilde İsrail-Filistin anlaşmazlığını da bu kapsamda ele almak, sonuçlarını değerlendirmek gerekir.

Rahmetli Prof.Dr. Mahir KAYNAK “Ben olayları değerlendirirken sonuçlarına bakıp kim karlı kim zararlı çıkmıştır, ona göre sebeplerini çözmeye, faillerini bulmaya çalışırım.” der. Bu retorikten hareketle Hamas’ın saldırısı ile başlayan İsrail-Filistin savaşının sonunda kim karlı, kim zararlı çıkmıştır?

Eldeki bilgiler ve veriler HAMAS’ın saldırısı ile başlayan olayların sonucunda; 

1- Çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 10 binin üzerinde Filistinli hayatını kaybetmiştir. 

2- 20 binin üzerinde Filistinli yaralanmıştır. 

3- Gazze’nin kuzeyinde 10 binlerce bina yerle bir edilmiştir.

4- Yüzbinlerce Filistinli yerlerinden edilmiş ve Gazze’nin güneyine göç etmiştir.

5- Ülkesinde zor durumda bulunan Netenyahu hükümeti için can suyu olmuş ve Netenyahu güçlenmiştir.

6- İsrail’in genişleme politikası çerçevesinde Gazze’nin bir bölümünü İsrail topraklarına katmıştır. 

Yani tabloda her şey açık ve nettir ve İsrail karlı çıkmıştır.

Dün (10 Kasım 2023) Hamas elinde bulunan biri 13 yaşında çocuk, diğeri tekerlekli sandalyeye bağlı 70’li yaşlarda yaşlı bir kadını serbest bırakacağını açıklamış… Daha önce de iki yaşlı kadın rehineyi, medyaya servis ederek serbest bırakmıştı.

Yani bu rehine tablosu kimin işine yaramaktadır? 

Hamas’ın medyaya servis ettiği bu rehine tablosunun, dünya kamuoyunun İsrail’e duyduğu haklı nefretini sarsmaya yönelikolduğu açıktır.  

Çocuk ve yaşlıları rehin alıp şimdi de bunları serbest bırakma kararını medyaya servis eden Hamas’ın akıl hocası kimdir?”sorusu gündeme gelmektedir.

İsrail’in kadın, çocuk, ihtiyar demeden sivil insanların üzerine bomba yağdırması ve de savaşta bile dokunulmazlığı olan mekanları (hastane, mabet, okul vb.) bombalaması dünya kamuoyunun Filistin’lilerin yanında yer almasını sağlamıştı. Ancak HAMAS’ın elindeki bu rehine tablosu, yani rehineler arasında çocuk ve idrarını bile tutamayan yaşlıların bulunması Filistin’in haklı davasına zarar vermiş ve vermektedir. 

Bu bağlamda üç hafta önce bu köşede “GAZZE GERÇEĞİNİN VE BOP’UN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ” başlığı ile yayımlananyazımızda; İsrail’in kuruluş sürecini, Arap-İsrail anlaşmazlığının arka planındaki “Vaat Edilmiş Topraklar” meselesini ve OdedYİNON’un hazırladığı Büyük Ortadoğu Projesinin ABD’nin korumasında uygulama sürecinin devam ettiğini ayrıntılı şekilde belirtmiştik.

O yazımızda;

“…Mossad, HAMAS’ın saldırısına açıkça göz yummuş ki bunu bahane eden İsrail Filistinlileri öldürmeye, yerlerinden yurtlarından etmeye ve topraklarını gasp etmeye devam etmiştir. Böylece İsrail, iletişim araçlarındaki gücünü de kullanarak ve Hamas’ın “bir” yaptığını “beş” göstererek dünya kamuoyuna, Filistin’e yönelik insanlık dışı saldırısının bahanesi yapmıştır.” demiştik.

İşte “Dünya Okuryazarlığı” bağlamında konuyu değerlendirdiğimizde, senaryo önceden yazılmış ve Hamas,figüran olarak devreye girmiştir sonucuna götürüyor bizi. Yani Filistin’in öfkeli gençlerinin oluşturduğu Hamas’ın akıl ve mantık dışı kararları ve hedefi belli olmayan füze fırlatması, ihtiyar ve çocukları rehin alma eylemleri İsrail’in işini kolaylaştırmaktadır.Hamas’ın İsrail’e alan açmada oynanan oyunun parçası olduğu şüphesini uyandırmaktadır.

Sonuç ve Değerlendirme;

Dünya kamuoyu, İsrail’in çocuklara, kadınlara ve sivil Filistinlilere yönelik soykırım uygulamasına isyan ederken, Hamas’ın Rehine olarak tuttuğu ve medyaya servis ettiği çocuk ve yaşlılar İsrail’in dünya kamuoyu nezdinde kendini savunmasına zemin hazırlamaktadır. Bu durum ister istemez, Hamas’ın beyin takımı konusunda, yani karar vericileri arasında İsrail’in işini kolaylaştıran, önünü açan birilerinin olabileceği şüphesini kuvvetlendirmektedir. 

Önceki yazımızda da belirtiğimiz üzere, Ortadoğuda olan bitenleri ve bilhassa BOP’un uygulama sürecinde, “sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiği belli olmayan İsrail’in genişleme politikası gerçeğini bölge ülkeleri (Türkiye, Suriye, İran, Irak, S.Arabistan, Lübnan, Mısır vb.) doğru okumalı ve doğru tahlil etmelidir… 

Diğer taraftan umudumuz ve beklentimiz bir an önce İsrail’inFilistinlilere karşı yürüttüğü soykırım durdurulmalıdır.

Dr. Kadir ÇETİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu